ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Управление на софтуерни технологии”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Облачни технологии

 

 

24,25.11.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

22 зала

Управление и одит на IT проекти

 

 

15,16.12.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

23 зала

Peopleware

 

 

05,06.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

19 зала

Разработване и тестване на софтуер

 

 

02,03.02.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

24 зала