ЮБИЛЕЕН БРОЙ НА „КОЛЕЖАНСКИ ВЕСТНИК”

Nov 15, 2013

Излезе от печат Юбилейният брой на Колежански вестник” – специално издание по случай 10-годишнината на Колежа по икономика и администрация – Пловдив 

Акцент на броя – „10 години КИА – десет години образователен просперитет”

На 1 ноември 2013 г. излезе специалният брой на „Колежански вестник”, посветен на 10-годишния юбилей на Колежа по икономика и администрация – Пловдив. Изданието, като истински мост между годините, отразява на цели 28 страници в богат текстови и снимков материал моменти от създаването на колежа до наши дни. Колежанската медия отразява всичко, което се случва в живота на висшето училище по един обективен, добронамерен, но и критичен начин. Вестникът на КИА е трибуна на студентите и преподавателите, които изразяват свои мнения и становища, дискутират различни въпроси т.н. Всички, прочели вестника, са единодушни във високата си оценка за него.

В юбилейния брой може да прочетете интересни неща от 10-годишната история на висшето училище, например, че КИА е едно от най-младите висши училища в страната, създадено през 2003 г., и първото, получило Сертификат за качество EN ISO 9001:2008, както и разширена карта «Еразъм», а за свръхмодерната си учебна база КИА получава приз за «Инвеститор № 1» в сферата на културата и образованието през 2010 г., или за това, че обучение по специалностите в сферата на обществения ред и антитерористичната дейност в региона се провежда единствено в КИА.

Цяла страница е отделена на първия Доктор хонорис кауза на КИА – проф. Тончо Трендафилов, доктор на икономическите науки, който бе удостоен с почетното научно звание на тържествената промоция на Випуск 2013 на 4 ноември.

От страниците на вестника ще разберете, че КИА се нарежда в топ 3 на колежите в България и на челни позиции по реализация на висшистите. Друг важен акцент на вестника е, че КИА е единственото висше училище в Пловдивски регион, спечелило три проекта през 2012 година за над 1 милион лева, финансирани с договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР. Освен това КИА е сред 5-те Пловдивски висши учебни заведения с много голяма активност по проект „Студентски практики”, благодарение на който 500 наши студенти ще практикуват при различни работодатели.

Ще прочетете още, че Колежът се слави с колежанската библиотека с капацитет над 3100 тома специализирана литература, както и с активната си издателска, научно-изследователска и международна дейност. Ще научите, че колежаните получават ежегодно стипендии и награди за студентския празник и участват в традиционния Open Student Fest, както и в „Мис и Мистър Академика”, организирани от студентската общност на Пловдив. Подобаващо място е отделено на разнообразните активности на Студентския съвет на КИА като участие в семинари на МФПМВ на община Пловдив; участие в дискусии; пешеходни турове; доброволчески и благотворителни инициативи; спортни турнири и много други.

Ще разберете още, че КИА ежегодно участва в общинския конкурс „Млад предприемач на град Пловдив”. Наша студентка става най-добрият млад предприемач на Пловдив за 2010 г., а през 2012 г. КИА дава начален старт на двама от най-младите предприемачи на Пловдив, а също така традиционно се организира и колежанския конкурс „Най-добър млад предприемач на КИА. Ще научите, че КИА предоставя на колежаните си богати възможности за професионална реализация, за което способства Кариерният център на колежа.

Друг акцент на вестника е, че КИА е едно от първите частни висши училища, което прилага специална социална програма спрямо студентите си. А на финалните страници са представени редица известни български личности, посещавали Колежа на важни дати или на непринудени срещи със студентите през годините.