ЮБИЛЕЕН ФИЛМ НА КИА

Nov 7, 2013

10 ГОДИНИ КИА – ДЕСЕТ ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ

Колежът по икономика и администрация – Пловдив (КИА) в Пловдив е едно от най-младите висши училища у нас, създаден с Решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в брой 97 на „Държавен вестник“ (4.XI.2003 г.). През 2006 г. КИА получава и институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация. През същата година Колежът става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден Сертификат за качество EN ISO 9001:2000, а през 2010 г. КИА получи акредитация за нов, 6-годишен период с една от най-добрите оценки, давани за подобен род висши училища у нас. През 2010 г. Moody International присъди на КИА и нов Сертификат за качество – EN ISO 9001:2008. За свръхмодерната си учебна база Колежът по икономика и администрация получи приз за „Инвеститор № 1” в сферата на културата и образованието през 2010 г. А през ноември 2011 г. Колежът по икономика и администрация получи от Европейската комисия Разширена харта „Еразъм“. Високите постижения, които Икономическият колеж постига през 10-годишната си история са изцяло основани на модерната философия за развитие на частното висше образование в България, която се опира на високото качество, социалната насоченост и иновационните технологии.