ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Oct 8, 2013

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ

ОРГАНИЗИРА

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЯВАНЕ”

25 – 26 Октомври 2013 г.

Юбилейната международна научна конференция отбелязва 10-годишнината от създаването на Колежа по икономика и администрация – Пловдив.

Основен доклад на конференцията ще изнесе проф. Иван Селени – изтъкнат унгарски социолог и преподавател, а понастоящем професор по социология и политически науки в Йелския университет /САЩ/. Съдоклади ще изнесат проф. д.с.н. Петър Емил-Митев, проф. д.с.н. Димитър Димитров и проф.д.п.н. Георги Манолов.

Научната конференция е насочена към изследователски, социално-икономически и културни проблеми на обществата в Югоизточна Европа, произтичащи от процеса на прехода от тоталитарно към демократично общество.

Изминаха 23 години от краха на тоталитарните режими и от настъпилите в Централна и Източна Европа демократични промени. Какви се оказаха социално-икономическите измерения на Прехода и защо някои бивши „соцстрани” успешно се адаптираха в глобалната система на пазарна икономика, а други страни – не? На много места националните икономики не издържаха на темпото и на конкуренцията на развитите западни държави. Твърде рязък и необмислен ли се оказа преходът от планова към пазарна икономика и защо това доведе до ново социално-икономическо разслоение, увеличаване на бедността, формиране на олигархични елити и притискане на средната класа?

На тези и на много други въпроси ще бъде даден аргументиран научен отговор на конференцията.

Организационният комитет на научния форум  ще се радва на Вашето активно участие във форума.

Заповядайте при нас!