Проф. д.и.н. Тончо Трендафилов

председател на Настоятелството на ВУСИ

Юбилеят е повод за равносметка и аз убедено мога да заявя, че Висшето училище по сигурност и икономика се утвърди сред водещите образователни институции в страната. За 15 години от своето съществуване ВУСИ неотменно инвестира в своите възпитаници могъщ потенциал от знания, генерира интелектуални умения и творческо мислене, окрилява стремежа към бъдещето. Обучението във вуза се превърна не само в средство за успешна професионална реализация, но и във възможност за откриване на нови приятели и съмишленици. Във ВУСИ стремежите, усилията и академизмът намират общ покрив. Тук всеки може да открие своята лична причина и мотивация да бъде буден, да търси знанието и мъдростта.
Стъпило здраво на традицията и успехите, Висшето училище по сигурност и икономика вече 15 години предлага кауза, свързана с безкрайния свят на индивидуалното развитие. Знанието на човека винаги е било мярка за житейската му сила и основа на духовния му свят. Във ВУСИ всеки може свободно да преследва мечтите си, да превърне обучението в предпоставка за личностно развитие, да получи висока компетентност.
Професионалните направления и предлаганите специалности отговарят напълно на изискванията на обществото и са гаранция за успешна реализация. Българският народ винаги е считал, че основната функция на всяко висше училище е да надгради натрупаните знания, да предаде опита на по-младото поколение, да му вдъхне вяра и надежда в собствените възможности. И именно тук, във ВУСИ, си дават среща традициите и новаторството, търсещият ум попива от рационалната мисъл, младежкият порив се учи от богатия житейски опит на преподавателите.
Вярвам, че ВУСИ ще продължава да обучава студенти на европейско ниво, не само ще печели уважение сред академичните среди у нас, но и ще трупа авторитет и в чужбина. Изпълнявайки отговорната си мисия и преследвайки високите си цели, вузът и занапред ще бъде средище на иновации в образователните и изследователските технологии, ще продължава да осигурява стойностни научни разработки. Висшето училище по сигурност и икономика винаги е предоставяло висока трибуна за различни теоретични дискусии и експертни полемики, които са провокирали обмяната на работещи идеи. Те не само са ценени в университетските среди, но и получават голям положителен отзвук в обществото като цяло.
Убеден съм, че ръководството е намерило правилния път за институционалното развитие и утвърждаването на ВУСИ. Искам да ви вдъхна вяра и целеустременост, защото само така човек може да реализира потенциала си. Бъдете верни на себе си и преодолявайте трудностите с усмивка.

Проф. д.п.н. Георги Манолов

ректор на ВУСИ

Проф. д.п.н. Георги Манолов е роден в София на 30 ноември 1958 г. Ректор е на Висшето училище по сигурност и икономика и е един от неговите учредители. Чете лекции по политология, политически маркетинг, съвременна държава, избори и избирателни системи и др. Член е на Съюза на учените и на Съюза на журналистите в България. Главен редактор е на сп. „Политика и сигурност“ и член на Редколегията на сп. „Социология и икономика“. Председател е на Програмния съвет на Института за социалнополитически изследвания „Макс Вебер“ – Пловдив, член е на Експертния съвет на Института за стратегии и анализи – София. Има присъдени сертификати за научни постижения и успешно участие в научни конференции
и конгреси от Харвардския университет, канадското списание „Икономика и финанси“ и др. Автор е на 150 научни труда и публикации в страната и чужбина (САЩ, Русия, Франция, Гърция, Словакия, Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина и др.), от които осем монографии, шестучебника, четиринадесет студии и др.

Проф. Манолов, какъв път измина ВУСИ за 15 години от създаването си?
„Страшен, но славен“, както казва поетът, и същевременно много трънлив, защото се наложи да правим „капитализъм във висшето образование“, т.е. да градим частно висше училище, започвайки от нулата – без собствена база, без солидни спонсори, без никакви протекции, т.е. с един гол ентусиазъм, на една гола поляна, но с огромно желание и любов, примесени с доказан академичен и научен авторитет на учредителите. Такова беше началото, а иначе сега от пиедестала на юбилея можем с гордост да кажем, че оцеляхме в коридата на „българските преходни нрави“ и стабилно стоим в топ десет на българските университети според оценките на НАОА.
Защо заложихте на съчетанието между „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“?
На първо място, защото има голямо търсене на точно такова съчетание на посочените направления (и специалности); на второ място, тъй като проблемите на сигурността стават все по-актуални, а пък в Южна България (без София) няма специализирано висше училище в това направление; и последно, понеже има засилен интерес на младите хора към проблемите на вътрешната и международната сигурност, киберпрестъпността, различните видове конфликти и пр.
Как поддържате устойчивия възходящ тренд на развитие на ВУСИ и същевременно успявате да надграждате?
Тук естествено няма универсални рецепти, затова само ще кажа, че ние като ръководство винаги сме се придържали към формулата „рационални инвестиции – максимум ефективност – качествени резултати“. И още, винаги сме изповядвали една изпитана от живота философия: уважавай хората, студентите и преподавателите, защото те са ценен хуманен капитал, а не проста машинка за набиране на пари. Тоест в училището се прилагат принципи и правила, които уважават човешкото достойнство, порядъка, реда и дисциплината. Това е разковничето на успеха, колкото и „ретроградно“ да звучи на някого.
Какви предизвикателства преодоляхте, за да наложите ВУСИ като лидер във висшето образование?
Те не са едно и две през тези 15 години и са от най-различно естество, но ако трябва да откроя едно от тях, то това е съществуващата нелоялна конкуренция от създаването на висшето училище. Още от самото начало по нас се „изсипа“ жесток и продължителен каВУСИнонаден огън, който преследваше една цел: „задушаване на бебето“ в неговите пелени, с други думи недопускане на новото висше училище на образователния пазар чрез „елегантното“ му отстрелване в небитието. При това без подбиране на каквито и е средства, включително и с участието на отделни държавни служители, които по време на своите мандати бяха „приватизирали“ съответните държавни служби. И въпреки това успяхме да се справим, макар че не беше никак лесно, тъй като се наложи да организираме „кръгова отбрана“, благодарение на която оцеляхме. С други думи през тези 15 години нашият отговор беше само един: колкото повече ни ругаеха, толкова повече работехме буквално всички – ръководството, преподавателите, администрацията, студентите, за което най-искрено искам да им благодаря!
Защо залагате на модернизиране на обучението? Не е ли по-лесно да се копират съществуващи практики?
Може би няма нищо по-лесно от това да копираш съществуващи практики (без да подценяваме чуждия опит), но много по-ефективно е да влагаш собствени средства в модернизирането на училището. Това е магистралният път към модерното висше образование през XXI век, тъй като без добри преподаватели, съвременна база, нови технологии и качествени програми няма проспериращи кадри в съответните социални сектори на държавата. В противен случай вечно ще се мъчим, оставайки в епохата на дългите пръчки, черната дъска и тебеширеното писане, само че в началото на XXI век…
Защо Вашите студенти лесно си намират престижна и платена работа? Каква е тайната?
Тази „тайна“ е публична: висококачествено обучение, ерудирани преподаватели, модерна материална база, съвременни учебни планове, пряка връзка на теорията с практиката, т.е. подготвяме качествени специалисти с висше образование. Поради това 96 % от нашите студенти си намират работа по специалността с високи възнаграждения, което е видно от официалната статистика на страната.
Какво Ви провокира, за да прилагате специална социална програма във вуза?ВУСИ
Ще разкажа нещо, което е малко известно. През далечната 2004 г. в отдел „Учебен“ видях младо момче с тъжна физиономия, току-що прието за студент в тогавашния колеж. На моето любопитство защо е толкова тъжно то лаконично отговори, че няма да може да учи, тъй като е кръгъл сирак и не притежава излишни пари за плащане на таксата. Този казус ме накара да се размисля и след направените разчети решихме заедно с моя съдружник проф. д.и.н. Тончо Трендафилов да одобрим собствена социална програма за безплатно обучение на деца в неравностойно положение, която беше прието от Академичния съвет. От тогава до сега във ВУСИ са обучени нВУСИапълно безплатно 18 деца в неравностойно положение и лишени от родителски грижи; безплатно са приети 7 деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг (три от тях завършиха); на 451 студенти с различни заболявания са намалени таксите от 20 до 50 на сто. Това беше и продължава да бъде нашият човешки отговор на всички хули, клевети и измишльотини по адрес на висшето училище, по адрес на поредните „мошеници“ във висшето образование, по адрес на „нелегитимността“ и т.н., и т.н.
Защо инициативите Ви са добре приети не само в академичните среди, а и в обществото, и срещат голяма подкрепа?
Причините за това са много, но според мен има една основна: опитваме се да правим частен образователен бизнес според правилата. Такова е нашето академично и морално кредо. Защото можеш да раздаваш като награди всичко – от клечки за зъби до космически кораб, но няма ли спазване на правилата, рано или късно всичко рухва и отива в тътена на забравата…
Какво ще пожелаете за 15-годишния юбилей на ВУСИ?
Преди всичко много здраве, високи професионални успехи, лично и семейно щастие на всички, които са „откърмени“ с ВУСИ, – преподаватели, студенти, администратори, приятели, доброжелатели и пр.ВУСИ
На здраве! И на многая лета!

Пожелания за юбилея

Инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив:
За мен е чест от името на Община Пловдив и лично от свое име да Ви поздравя по повод 15 години от създаването на Висшето училище по сигурност и икономика.
Пловдив е университетски град, където своето висше образование следват над 45 000 студенти. Радвам се, че Вие вече 15 години сте част от модерното образование и задавате нови стандарти, отговаряйки на нуждите и изискванията на съвременния свят.
Уважаеми преподаватели,
Бъдете горди с успехите и постиженията на своите студенти. Продължавайте все така упорито и всеотдайно да поддържате огъня на познанието, да бъдете неизчерпаем източник на мъдрост, опит и авторитет.
Скъпи студенти,
Приветствам Ви за усилията и труда, който сте вложили да учите и завършите едно от престижните учебни заведения в Пловдив. Пожелавам Ви да успеете в плановете си да се реализирате и да станете добри професионалисти, като приложите на практика своите знания и умения.
Нека се множат постиженията и успехите Ви, да бъдете здрави, заредени с много енергия и амбиция.
На добър път! Честит празник!

Здравко Димитров, областен управител на Пловдив:
Приемете моите и на целия административен състав на Областна администрация – Пловдив, поздрави по повод на навършването на 15 години от основаването на Висшето училище по сигурност и икономика.
Благодарение на Вашите неуморни усилия ВУСИ се превърна във водещо учебно заведение за обучение в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление.
Новият дневен ред на обществото ни изисква развитието и изграждането на млади хора, които притежават иновативна мисъл, креативни идеи и потенциал за генериране на проекти, основани на ценности и нов тип култура.
Уважаеми преподаватели, в днешния празничен ден Вие имате пълното право не само да се гордеете със значимите постижения, но и да не спирате да градите авторитета на учебното заведение, като създавате модерно образование, знаещи и можещи специалисти и като подготвяте достойни продължители на своето професионално дело, предавайки им цялата мъдрост и академичен опит.

Старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, ректор на Академията на МВР:
Висшето училище по сигурност и икономика навършва 15 години, които са свързани със закономерната му поява и са белязани с динамично и устойчиво развитие, което днес му отрежда запазено място сред висшите учебни заведения, осигуряващи обучение в областта на икономиката и националната сигурност.
Съчетанието между традиционните ценности на висшето образование и съвременни и иновативни подходи в образователната политика превърнаха ВУСИ в регионален образователен център, който не само представлява интерес за кандидат-студентите, но е и разпознаваем партньор за бизнеса, местната власт и държавните органи, които ценят натрупания образователен опит и академичен капацитет.
Необходимо е да бъде акцентирано и върху отворената политика на сътрудничество и взаимодействие с другите висши училища, включително и с Академията на МВР. Споделяме и подкрепяме концептуалната позиция на висшето училище за открито и честно образователно, академично и научно сътрудничество между висшите училища, която представлява важна гаранция за осигуряване на качествено висше образование и за гарантиране на националната сигурност и обществения ред в страната.
От името на ръководството на Академията на Министерството на вътрешните работи и нейния академичен състав честитя 15-годишнината на Висшето училище по сигурност и икономика, като пожелавам на всички преподаватели, студенти и служители много нови успехи в нелеката и отговорна мисия за осигуряване на висококвалифицирани кадри в областта на националната сигурност и икономиката и за провеждане на научни изследвания, които са основни предпоставки за просперитета и развитието на нашата страна.

Проф. д.и.н. Стати Статев, ректор на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България:
Честит рожден ден, ВУСИ!
Академично съзидание, преподавателска и изследователска всеотдайност, неподправена обич към студентите бележат дейността на Висшето училище по сигурност и икономика през 15-те години от неговото създаване.
Нека и в бъдеще, уважаеми колеги, да служим на общата ни благородна кауза, неподвластна на времето: да работим за доброто на българското висше образование и наука, за непрекъснатото повишаване на качеството на обучението. За нашите студенти!
Честит празник!

Румен Стоянов, кмет на град Калофер:
Благодарение на обучението си във ВУСИ получих нужното образование и опит, придобих самочувствие и увереност във възможностите си. Ерудираните преподаватели оставиха трайна следа в съзнанието ми със своята компетентност и всеотдайност. Искам да отбележа, че доброто висше училище спомага за развитието на качествени личности и общественици, които формират света, в който живеем. Благодарение на ВУСИ аз придобих управленски качества, които са изключително важни в сегашната ми работа като кмет на гр. Калофер. Пожелавам на всички здраве и успехи в личен и професионален план и в усилията Ви за изграждане на модерно българско образование.

Георги Мараджиев, кмет на Община Стамболийски:
За мен е удоволствие да честитя 15-годишния юбилей на Висшето училище по сигурност и икономика, което за толкова кратък период от време се утвърди като един от най-престижните вузове не само в Пловдив и региона, но и в цяла България. Аз самият съм завършил ВУСИ със специалност „Национална сигурност“ и имам личен поглед върху работата в учебното заведение. Категоричен съм, че това е вуз, който предлага качествено обучение на европейско ниво. Не е без значение и модерната база на ВУСИ, създадена, за да могат да се чувстват комфортно студентите и преподавателите. Следя развитието на ВУСИ през годините и виждам колко сериозен опит трупа вузът, както и как печели признание и сред академичната общност, и сред работодателските организации. Висшето училище предлага модерни и атрактивни специалности, затова е толкова предпочитано от студентите. Единствено по рода си е и този факт дава възможност на хората, завършите тук, да бъдат конкурентоспособни, където и да отидат с дипломата си от ВУСИ. Отправям най-искрени пожелания за здраве и успехи във всяко Ваше начинание!

Елза Маркова, изп. директор на „Белла България“:
През годините Висшето училище по сигурност и икономика се утвърди като модерен център за обучение в областта не само на националната сигурност, но и на пазарната икономика и държавното управление, и се превърна в модел на подражание!
Вашата образователна институция е желан партньор от представителите на чуждестранните академични среди и водещите представители на бизнеса, прилагащи в дейността си високите професионални и етически стандарти. Поздравявам Ви за отдадеността, с която работите и превръщате възпитаниците си в специалисти, подготвени за успешна реализация на пазара на труда.

Атанас Пешев, ДАИКС СОТ:
С Висшето училище по сигурност и икономика поддържаме дългогодишни отношения, които се основават на взаимно доверие и сътрудничество. Дипломираните студенти са изключително подготвени, което е от особено значение за бизнеса. За нас е удоволствие да работим с тях, защото имат солидни теоретични и необходимите практически умения. Ръководството на ВУСИ винаги е готово за диалог, нашето мнение е търсено, което допълнително улеснява партньорството ни. Вярвам, че вузът ще продължава да бъде сред лидерите не само в Пловдив, а и сред висшите училища в България, защото нивото на преподаване е много високо.

Акад. проф. д.с.н. Димитър Димитров, бивш ректор:
Подобен юбилей е повод за равносметка на изминатия път, за успехите и бъдещия просперитет на ВУСИ. Две бяха основните направления, които определяха развитието на вуза досега. Първото е свързано с кадровото израстване на преподавателския състав, а второто – с подобряването на условията за обучение и свързаната с тях материално-техническа база. Броят на създадените млади доценти и професори, които работят на основен трудов договор във ВУСИ, както и техните успешни курсове, са реален принос за постигане на по-високо качество в обучението, а интерактивните методи на обучение са доказателство за успехите в първото направление. Що се отнася до материално-техническата база и нейното отлично състояние, особено новата голяма заседателна зала и модерните оборудвани с компютри кабинети, те не се нуждаят от реклама, защото се забелязват дори и с невъоръжено, но добронамерено око. За да се осигури бъдещият просперитет, трябва да продължи работата по развитието на новото направление, свързано с информационните технологии, компютърната вирусология и др. Реална помощ в тази насока ВУСИ ще получи от Института по математика и информатика, както и от Националната лаборатория по компютърна вирусология на БАН, базирайки се на сключения договор за сътрудничество с Българската академия на науките.

Проф. д.и.н. Димитър Костов:
Щастлив съм, че имам възможността да работя в едно от най-елитните висши училища в България – ВУСИ. Бил съм преподавател в няколко университета у нас и в чужбина, но във ВУСИ изпитвам чувство на удовлетворение от възможността да преподавам на любознателни студенти и да бъда част от академичния състав на ерудирани преподаватели. Новата и модерна учебна база и прекрасният колектив са фактори, които си заслужава да бъдат споменати и които допринасят за качествения учебен процес. Доказателство за това са изключително високите оценки, които НАОА даде при акредитацията на Висшето училище по сигурност и икономика.

Проф. д.т.н. Стамен Стамов:
Преподавам в този вуз почти от създаването му – когато беше още Колеж (КИА) и правеше първите си стъпки. Сега мога с убеденост да кажа, че понастоящем това висше училище разполага с прекрасна материална база; непрекъснато разнообразява, актуализира и усъвършенства учебната си дейност; стимулира научната работа на преподаватели и студенти чрез научни прояви и собствени научни издания. А аз добре познавам работата на висшите училища в страната, защото целият ми съзнателен живот (казвам го с малко носталгия, защото доста пораснах) е преминал в научно-преподавателска работа. ВУСИ е бил един от стимулите да напиша толкова много учебници по туризъм. Сега: моите най-искрени пожелания ВУСИ да продължава да се развива така и да бъде лидер в образованието у нас.

Богдан Тошев, бивш председател на Студентския съвет на ВУСИ:
Дължа изключително много на ВУСИ. В този вуз не само получих качествени знания, но също така и научих за екипната работа, което е ключово за професионалната позиция, която заемам в момента. Не на последно място трябва да отбележа и придобитите практически умения, които ми помогнаха бързо да се адаптирам към работния процес. Като председател на Студентския съвет на вуза се срещнах с много мотивирани млади хора, с които и досега поддържам връзка. Искам да подчертая високото ниво на преподавателите, които още в самото начало на студентските ми години ми подадоха ръка, мотивираха ме и ме окуражаваха да следвам пътя, по който съм поел. Пожелавам на ръководството и на академичния състав да бъдат все така всеотдайни и с мисъл за младите хора. Сега си давам сметка колко е важно като студент да усещаш подкрепата им. Желая на всички здраве и нека ВУСИ да продължава да бъде сред лидерите във висшето образование.

Милко Киров, Випуск 2008:
Като всеки млад човек, търсещ реализация без какъвто и да е опит, получих от КИА (сега ВУСИ) възможността да започна рано професионалната си кариера в банковата система. Успявах да съчетавам образователната програма с динамичната работна среда и да натрупам полезни приятелства и контакти. ВУСИ за мен е не само учебно заведение, а и социална мрежа от контакти, които са потенциал за развитие на редица бизнес начинания в региона. Тя ми даде възможност да стана „осъзнат човек“, да изведа собствени приоритети в живота, да поставя собствени цели и да се стремя към постигането им. ВУСИ ме ангажира с преминаването на стажантска програма в банка. До онзи момент не предполагах, че с това ще си изкарвам хляба. Благодарен съм на проф. Манолов и екипа му за предоставения ми шанс – шанс аз сам да управлявам живота си! Призовавам всички Вас, бъдете проактивни и не отлагайте нищо в живота си!