ДРУГИТЕ ЗА НАС

Изказвания на бизнесмени

Във ВУСИ се реализира съвременно обучение с необходимата практическа насоченост.

Атанас Петров

съсобственик, „Винпром Пещера” АД – Пловдив

Студентите се обучават на прагматичен мениджмънт и американска деловитост.

Жорж Веселинов

съсобственик , хранителна индустрия „Белла” АД – Пловдив

От стажувалите в банката студенти от ВУСИ съм с най-добри впечатления.

Илия Кирчев

директор, Регионалния клон на „Пощенска банка” – Пловдив

При нас вече работят възпитаници на ВУСИ, които от касиери, вече са мениджъри.

Румяна Костадинова

Директор, Филиал Пловдив, УниКредит Булбанк

При нас ежегодно стажуват колежани, чиято подготовка надвишава равнището на някои университетски бакалаври.

Валентин Кирчев

директор, Централна Кооперативна Банка – клон Пловдив

Може да се каже, че кадрите, завършили ВУСИ, са на европейско ниво.

Бисерка Петкова

мениджър „Човешки ресурси”, хотел „Дедеман Тримонциум”

Специалността „Мениджмънт на обществения ред” по нищо не отстъпва като подготовка и качество на сродни специалности в специализираните висши училища.

Иван Иванов

директор, РПУ – Хисаря

Обучението по счетоводство във ВУСИ дава много добри практически резултати, които студентите веднага показват в своята професионална дейност.

Людмила Гайдарова

собственик, счетоводна кантора „Сиела Консулт”

Изказвания на студенти

Избрах да уча във ВУСИ, защото в него образованието е на високо ниво и ще бъда по-конкурентноспособна на пазара на труда.

Мария

Практиката, която ми уреди ВУСИ в банката, ми помогна да натрупам практически опит. Благодарение на този опит и знанията ми по финанси днес изграждам своята успешна кариера в България.

Анна

Във ВУСИ мога да развивам своите умения и потенциал. Преподавателите и административният екип винаги ни подпомагат в нашите начинания.

Валерия

Наред със знанията, които ни дава, ВУСИ се грижи за нашето физическо развитие и професионална реализация.

Георги

ВУСИ ни предоставя стипендии и безплатни учебници и ни организира стажове в големи пловдивски фирми.

Петър

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини