Другите за нас

Изказвания от бизнеса и институциите:

„ВУСИ се превърна във водещо учебно заведение за обучение в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление.“

Здравко Димитров

Кмет на Община Пловдив

„Съчетанието между традиционните ценности на висшето образование и съвременни и иновативни подходи в образователната политика превърнаха ВУСИ в регионален образователен център, който не само представлява интерес за кандидат-студентите, но е и разпознаваем партньор за бизнеса, местната власт и държавните органи, които ценят натрупания образователен опит и академичен капацитет.“

Старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев

Ректор на Академията на МВР

„През годините Висшето училище по сигурност и икономика се утвърди като модерен център за обучение в областта не само на националната сигурност, но и на пазарната икономика и държавното управление, и се превърна в модел на подражание!

Елза Маркова

Изп. директор на Белла България

„Дипломираните студенти са изключително подготвени, което е от особено значение за бизнеса. За нас е удоволствие да работим с тях, защото имат солидни теоретични и необходимите практически умения.“

Атанас Пешев

ДАИКС СОТ

Във ВУСИ се реализира съвременно обучение с необходимата практическа насоченост.

Атанас Петров

съсобственик, „Винпром Пещера” АД – Пловдив

Студентите се обучават на прагматичен мениджмънт и американска деловитост.

Жорж Веселинов

съсобственик , хранителна индустрия „Белла” АД – Пловдив

От стажувалите в банката студенти от ВУСИ съм с най-добри впечатления.

Илия Кирчев

директор, Регионалния клон на „Пощенска банка” – Пловдив

При нас вече работят възпитаници на ВУСИ, които от касиери, вече са мениджъри.

Румяна Костадинова

Директор, Филиал Пловдив, УниКредит Булбанк

При нас ежегодно стажуват колежани, чиято подготовка надвишава равнището на някои университетски бакалаври.

Валентин Кирчев

директор, Централна Кооперативна Банка – клон Пловдив

Може да се каже, че кадрите, завършили ВУСИ, са на европейско ниво.

Бисерка Петкова

мениджър „Човешки ресурси”, хотел „Дедеман Тримонциум”

Специалността „Мениджмънт на обществения ред” по нищо не отстъпва като подготовка и качество на сродни специалности в специализираните висши училища.

Иван Иванов

директор, РПУ – Хисаря

Обучението по счетоводство във ВУСИ дава много добри практически резултати, които студентите веднага показват в своята професионална дейност.

Людмила Гайдарова

собственик, счетоводна кантора „Сиела Консулт”

Изказвания на студенти и възпитаници:

„Дължа изключително много на ВУСИ. В този вуз не само получих качествени знания, но също така и научих за екипната работа, което е ключово за професионалната позиция, която заемам в момента.“

Богдан Тошев

бивш председател на Студентския съвет на ВУСИ

„ВУСИ за мен е не само учебно заведение, а и социална мрежа от контакти, които са потенциал за развитие на редица бизнес начинания в региона.“

Милко Киров

„Образованието във ВУСИ ми даде възможност да надградя и актуализирам знанията си.

Иван Куманов

„Завърших и бакалавърската, и магистърската си степен във ВУСИ и знанията и уменията, които получих ми помогнаха в работата, но и се надградих като личност.“

Боян Маринов

„ВУСИ ми помогна изключително много за успеха на бизнеса ми, в това да го развивам и надграждам във времето.

Николай Дечев

„ВУСИ ми даде ми насока за реализация и развитие в общинска структура. Обогатих значително знанията си в сферата на администрацията и икономиката, а ползите от обучението си усещам и до днес.“

Мария Начева

Избрах да уча във ВУСИ, защото в него образованието е на високо ниво и ще бъда по-конкурентноспособна на пазара на труда.

Мария

Практиката, която ми уреди ВУСИ в банката, ми помогна да натрупам практически опит. Благодарение на този опит и знанията ми по финанси днес изграждам своята успешна кариера в България.

Анна

Във ВУСИ мога да развивам своите умения и потенциал. Преподавателите и административният екип винаги ни подпомагат в нашите начинания.

Валерия

Наред със знанията, които ни дава, ВУСИ се грижи за нашето физическо развитие и професионална реализация.

Георги

ВУСИ ни предоставя стипендии и безплатни учебници и ни организира стажове в големи пловдивски фирми.

Петър

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини