Къде сме ние?

ВУСИ Е РЕГИОНАЛЕН ЛИДЕР ПО ОБЛАГАЕМ ДОХОД НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, СОЧАТ ДАННИТЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА 2020 Г.

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА Е В ТОП 7 НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПО СИГУРНОСТ В СТРАНАТА

 

Висшето училище по сигурност и икономика е в Топ 3 в Пловдив по среден месечен облагаем доход на завършилите студенти в направленията „Администрация и управление“ и „Икономика“. Това показват данните от X издание на Рейтинговата система на вузовете в България.

Завършилите в направление „Национална сигурност“ във ВУСИ се отличават с най-високи облагаем доход в цяла Южна България. Средното им възнаграждение възлиза на 1 171 лв., а осигурителният им доход само за една година средно е нараснал с близо 85 лв.
Осигурителният доход в направление „Администрация и управление“ се е увеличил на 1 051 лв., спрямо 1 008 лв. през 2019 г., а в направление „Икономика“ доходът е с близо 100 лв. по-висок от предходната година (1 168 лв.). По същия критерий, но в направление „Национална сигурност“ ВУСИ издига Пловдив на трето място сред областите в страната, след София и Русе.

Рейтинговата система на висшите училища в България показва, че в раздел „Учебен процес“ съществен ръст бележи индикаторът „Брой студенти в направление“ за Висшето училище по сигурност и икономика. От 2018 до 2020 г. студентите във ВУСИ са се увеличили с близо 33%.
В раздел „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“ рейтинговата система на вузовете за 2020 г. ВУСИ е с множество подобрени позиции, сред които за: принос към осигурителната система, съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта е нараснало спрямо 2019 г., а с над 50% е намалял коефициентът на безработицата сред завършилите спрямо средната за региона.
Вузът е първенец в страната по най-висок коефициент на ползваемост на библиотечния фонд в направление „Национална сигурност“. По този показател вузът изпреварва с близо 20% класиралият се на второ място университет.

Всички тези данни за пореден път потвърждават необходимостта от висше образование, което улеснява реализацията на пазара на труда. Именно Висшето училище по сигурност и икономика е такъв вуз, който не само гарантира бързо намиране на високоплатена работа, но и дава старт за успешна професионална кариера.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини