Партньори

Висшето училище по сигурност и икономика продължава да бъде желан и предпочитан партньор от чуждестранните университети. ВУСИ има сключени договори за сътрудничество с Университета в Нова Горица (Словения); с руския Институт по мениджмънт, икономика и иновации; с Факултета за сигурност и защита към Независимия университет в град Баня Лука (Република Сръбска); с Башкирската академия за държавни служби и управление при президента на Република Башкортостан; с Европейския университет на Република Македония, както и с Факултета по право, сигурност и мениджмънт към Университета „Унион – Никола Тесла” в Белград. Договорите са потвърждение за възходящата тенденция към непрекъснато повишащ се интерес на чуждестранни университети към вуза.
Уникалното съчетание на специалности в сферата на сигурността и икономиката, атрактивните бакалавърски и магистърски програми, както и научната дейност, превърнаха ВУСИ в модел на подражание. Добре структурираният учебен процес, актуалните дисциплини и академизмът са високо ценени както в България, така и извън границите на държавата. Вузът има амбицията да се превърне в център, в който си дават среща най-добрите образователни практики на Балканския полуостров. Всеки университет, който отговори на високите критерии на ВУСИ за партньорство, има уникалната възможност да черпи безценен опит от най-добрите лектори в региона по линия на международното сътрудничество.
Вузът вече се утвърди като регионален лидер в научно-образователната работа с университети от Балканския полуостров и Европа. ВУСИ е новатор в тази област и е пример за подражание, залагайки на по-тясната взаимовръзка между отделните университети в процеса на предоставяне на качествено образование.

Договори на ВУСИ с чужди университети

 • Финансов университет при правителството на Руската Федерация
 • Московски хуманитарен университет, Русия
 • Институт по мениджмънт, икономика и иновации, Москва, Русия
 • Висше училище по мениджмънт на информационните системи, ISMA ANNO1994, Рига, Латвия
 • Каспийски държавен университет по технологии и инженеринг, Yessenov University, Актау, Казахстан
 • Хазарски университет, Баку, Азербейджан
 • Башкирска академия, Уфа, Башкортостан
 • Мегатренд университет, Белград, Сърбия
 • Европейски университет, Скопие, Република Македония
 • Европейски колеж, Малта
 • Независим университет, Факултет по сигурност и защита, Баня Лука, Република Сръбска
 • Факултет по право, сигурност и менджмънт, „Константин Велики“ в Ниш към Университета „Унион – Никола Тесла“, Белград, Сърбия
 • Висше техническо бизнес училище, Добош, Република Сръбска
 • Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје – University of Tourism and Management Skopje, Северна Македония
 • Бизнис академијата Смилевски – БАС, Северна Македония
 • International Balkan University Skopje, Северна Македония
 • Izmir Kavram Vocational College of Higher Education, Турция
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Турция
 • Integrated Business Institute (IBI), Скопие

Договори на ВУСИ с български университети и академии

 • Българска академия на науките
 • Академия на МВР
 • Университет за национално и световно стопанство – София
 • Великотърновски университети „Св. св. Кирил и Методий“
 • Свищовска академия „Д. А. Ценов“
 • Аграрен университет – Пловдив
 • Университет по хранителни технологии – Пловдив
 • Нов български университет
 • Бургаски свободен университет
 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград,
 • Тракийски университет – Стара Загора и други.

Договори на ВУСИ с асоциации и федерации

 • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
 • Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
 • Агенция „Митници“
 • Международна асоциация за самозащита, лична охрана и сигурност
 • Международна джу-джицу федерация
 • Асоциация „Джордж С. Маршал Клуб-България“
 • Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана
 • Асоциация на застрахователните брокери в България
 • Карате Федерация Баден – Вюртемберг и др.