Партньори

Висшето училище по сигурност и икономика продължава да бъде желан и предпочитан партньор от чуждестранните университети. ВУСИ има сключени договори за сътрудничество с Университета в Нова Горица (Словения); с руския Институт по мениджмънт, икономика и иновации; с Факултета за сигурност и защита към Независимия университет в град Баня Лука (Република Сръбска); с Башкирската академия за държавни служби и управление при президента на Република Башкортостан; с Европейския университет на Република Македония, както и с Факултета по право, сигурност и мениджмънт към Университета „Унион – Никола Тесла” в Белград. Договорите са потвърждение за възходящата тенденция към непрекъснато повишащ се интерес на чуждестранни университети към вуза.
Уникалното съчетание на специалности в сферата на сигурността и икономиката, атрактивните бакалавърски и магистърски програми, както и научната дейност, превърнаха ВУСИ в модел на подражание. Добре структурираният учебен процес, актуалните дисциплини и академизмът са високо ценени, както в България, така и извън границите на държавата. Вузът има амбицията да се превърне в център, в който си дават среща най-добрите образователни практики на Балканския полуостров. Всеки университет, който отговори на високите критерии на ВУСИ за партньорство, има уникалната възможност да черпи безценен опит от най-добрите лектори в региона по линия на международното сътрудничество.
Вузът вече се утвърди като регионален лидер в научно-образователната работа с университети от Балканският полуостров и Европа. ВУСИ е новатор в тази област и е пример за подражание, залагайки на по-тясната взаимовръзка между отделните университети в процеса на предоставяне на качествено образование.

  • Институт по мениджмънт, икономика и иновации (Москва, Русия)
  • Европейски университет, Република Македония
  • Европейски колеж, Малта
  • Независим университет Баня Лука, Факултет по сигурност и защита
  • Башкирска академия, Башкортостан
  • Университет „Унион – Никола Тесла“, Белград
  • Академия на МВР
  • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
  • Българска търговско-промишлена палата
  • и други