Социална програма

Социалната програма на Висшето училище по сигурност и икономика има за цел да подпомогне образователния процес на младежи в неравностойно положение; деца на полицейски служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг и др. В нейния обхват попадат самотни и многодетни майки, предоставили изискуеми документи; лица с намалена работоспособност в резултат от болест или нараняване; студенти с отличен успех. В случаи, при които двама или повече членове на едно семейство са студенти във ВУСИ, те също получават отстъпка от семестриалната такса.

До началото на академичната 2020/2021 година, само за 10 години, по социалната програма напълно безплатно са обучени 18 деца в неравностойно положение и лишени от родителски грижи; безплатно са приети 9 деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг; раздадени са 103 стипендии за отличен успех; на 485 студенти с тежки заболявания са намалени таксите от 20 до 50 на сто и т.н.. Намалени са таксите на редица студенти, които се обучават във ВУСИ заедно с друг член на семейството, което е регламентирано като правило.

Социалната програма на ВУСИ е без аналог в частното висше образование и цели да намери допирните точки между отговорните институции, които осъзнават, че включването в академична среда е гаранция за успешен старт в живота. ВУСИ неотменно непрестанно надгражда политиката си, насочена към повишаване на образователното ниво, създаване на предпоставки за активно самоусъвършенстване на студентите и приспособяването им към динамично изменящите се условия на живот.

ВУСИ прилага социалната си програма в образователната политика, насочена към предоставяне на качествено образование на максимално широк кръг от млади хора. От нея вече се възползваха десетки студенти, които освен че получиха облекчен достъп до информация и знания, успешно се интегрираха в обществото и намериха професионална реализация на базата на уменията, придобити във ВУСИ.

Завършилите по социалната програма на висшето училище множество млади хора до сега, получиха достъп до образование в труден момент от техния живот. Всички те в последствие са се реализирали много успешно благодарение на протегнатата ръка от ВУСИ, получавайки качествено и достъпно образование на европейско равнище.
Отзивите за тези наши колеги – действащи служители на МВР със заболяване, самотни майки на близнаци, сираци и младежи с различни заболявания и др., са само част от студентите, вече възползвали се от социалната програма на Висшето училище по сигурност и икономика и са горди негови възпитаници!

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини