Социална програма

Социалната програма на Висшето училище по сигурност и икономика има за цел подпомагане на образователния процес на младежи в неравностойно положение; на тези от семейства на полицейски служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг; военноинвалиди. В нейния обхват попадат самотни и многодетни майки, предоставили изискуеми документи; лица с намалена работоспособност в резултат от болест или нараняване; студенти с отличен успех.
Социалната програма на ВУСИ е без аналог в частното висше образование, като нейното призвание е да бъде активен партньор и да намери допирните точки между отговорните институции, които осъзнават, че включването в академична среда е гаранция за успешен старт в живота. ВУСИ неотменно ще продължава политиката си, насочена към повишаване на образователното ниво, на създаване на предпоставки за активно самоусъвършенстване на студентите и приспособяването им към динамично изменящите се условия на живот.
ВУСИ продължава прилагането на социалната си програма в образователната политика, насочена към предоставяне на качествено образование на максимално широк кръг от млади хора. От нея вече се възползваха десетки студенти, които освен че получиха облекчен достъп до информация и знания, успешно се интегрираха в обществото и намериха професионална реализация на базата на уменията, придобити във ВУСИ.

ВУСИ обучава безвъзмездно студент, израснал в социални институции

Висшето училище по сигурност и икономика ще обучава безвъзмедно студент, който е израснал в социални институции. 21-годишният Илиян Илиев е завършил Професионална гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев” в Пловдив и иска да има висше образование. Мечтата му е на път да се сбъдне, след като беше приет във ВУСИ по социалната програма на вуза. Тя дава възможност на млади хора с финансови затруднения да учат при преференциални условия (вижте повече на http://goo.gl/h2kCdL).
В конкретният случай обаче, Илиян ще следва напълно безплатно, което стана възможно след разговор с президента на Висшето училище по сигурност и икономика проф. Георги Манолов. Той го освободи от такса заради нелекото му положение. „Винаги сме помагали на млади хора и това е част от политиката на ВУСИ още от самото му създаване”, заяви президентът на вуза. Проф. Манолов уточни, че до момента над 20 студенти с ограничени финансови възможности са получили качествено образование по социалната програма на висшето училище.
Илиян Илиев избра специалност „Криминалистика (детективска дейност)”, редовна форма на обучение, която се радва на огромен интерес сред младите хора. Уникалните теоретични и практически умения, които придобиват студентите в процеса на тяхното обучение, им гарантират успешна реализация. ВУСИ е в топ 3 по престиж сред работодателите в региона, а месечният доход на завършилите е над средния, показват данните на Рейтинговата система на висшите училища в България.
ВУСИ е единственият вуз в Пловдив и региона, подготвящ кадри за системата на националната сигурност, полицията, охранителната и фирмена сигурност и др. Висшето училище по сигурност и икономика предлага атрактивни бакалавърски и магистърски програми в три професионални направления – „Икономика”, „Администрация и управление” и „Национална сигурност”. Към ВУСИ проявяват огромен интерес и университети от Балканският полуостров и Европа, които желаят да работят заедно с един от най-динамично развиващите се вузове в България. Сключени са договори за международен обмен на студенти и преподаватели, които гарантират качествено и достъпно образование.
Подробна информация за бакалавърските и магистърските програми на Висшето училище по сигурност и икономика можете да намерите на сайта www.vusi.bg, където можете да кандидатствате и on-line.

Социалната програма на ВУСИ – без аналог в частното висше образование в България

Висшето училище по сигурност и икономика е един от първите частни вузове в страната, който разработи специална социална програма за своите студенти. ВУСИ предлага преференциално обучение с по-ниски такси срещу представени документи. Вузът приема и студенти – кръгли сираци, от домовете за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа.
В изпълнение на социалната програма и съгласно сключен договор между Висшето училище по сигурност и икономика и Министерството на вътрешните работи, от 2008 година до момента във вуза са приети и се обучават 3 деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг. ВУСИ осигурява и 50% намаление на годишните такси за студенти, които са деца на служители на МВР със затруднени финансови възможности. Пълните отличници, които отговарят на посочените социални условия, се освобождават от такси за обучение.
Социалните предимства нямат аналог в частното висше образование в България, тъй като разходите за тях са изцяло от бюджета на ВУСИ, без да се разчита на допълнителни спонсорски или други финансови средства.
От социалната програма на вуза се възползва и действащ служител на МВР, който страда от заболяването „обструктивна сънна апнея”. Найден Найденов е роден в гр. Монтана. Завършва средно образование в ТМТ „Ген. Вл. Заимов“ в Сопот, специалност „Технолог на производството на стрелково оръжие и артилерийски машинни части”. Живее в София, но работи в Костинброд като полицай. Иска да има висше образование, затова избира ВУСИ, специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред”. С Найден Найденов разговаряме в началото на академичната 2015/2016 учебна година.

– Г-н Найденов, как научихте за Висшето училище по сигурност и икономика?

– За ВУСИ разбрах от писмо, което беше изпратено от пресцентъра на ОДМВР-София. Трябваше да запозная колегите с условията за кандидатстване и специалностите, които се предлагат във вуза. Обадих се на посочения телефон и се свързах със служителка, която ми обясни как става записването. Прегледах и сайта на Висшето училище по сигурност и икономика и от него разбрах, че това е реномиран вуз, с доказани традиции в обучението на студенти.

– Кое Ви мотивира да учите във ВУСИ?

– Гъвкавите програми за задочници и дистанционното обучение. Все пак в МВР сме на ненормирани работни смени и свободното ни време е разпокъсано.

– Защо избрахте специалността „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред”?

– В МВР имам стаж над 20 г., от които 18 съм работил като полицай в ППООР и мисля, че в тази насока ще се справя най-добре, с оглед на практиката.

– Как реагира семейството Ви, когато разбра, че искате да учите?

– Както знаете, заплатата на полицая не е от най-големите и точно това трябваше да се обсъди, понеже имам и син, който сега е в четвърти клас. Въпреки това получих пълна подкрепа в това начинание.

– Какво е естеството на Вашата работа?

– В момента съм материално отговорно лице. Отговарям за имуществото, автопарка, оръжието, снабдяването с материали и др.

– Каква е историята на Вашето заболяване?

– Страдам от „Обструктивна сънна апнея”. Последните изследвания показват, че тя поразява 4-5% от населението на Земята и повечето са мъже. Изразява се в паузи на вдишването и издишването по време на сън, при което сатурацията на кислород в кръвта пада от 95% на 50%. Спиранията на дишането са от порядъка на 20 секунди и стигат до 90 сек. при някои хора! Това води до редица заболявания като хипертония, диабет, сърдечни нарушения, затлъстяване и др. Диагнозата се поставя след полисомнографско изследване в лаборатория, което е скъпо и не се поема от Здравната каса. Симптомите са събуждане с болки в главата, пресъхнала уста, умора и недоспиване, което води до дневна сънливост и липса на желание за каквото и да е. Лечение няма. Закупува се скъпоструваща апататура, с която се спи. Тя подава въздух през маска и така пречи на преградата, която се отпуска и запушва дихателните пътища.

– Дипломата за висше образование от ВУСИ ще промени ли работата Ви и по какъв начин?

– Ще ми даде възможност за израстване в кариерата, както и по-добра подготовка в специалността ми. Мисля и за по-добра реализация на пазара на труда.

– Какво ще кажете на тези, които се колебаят дали да имат висше образование?

– Човек трябва всеки ден да се усъвършенства и да се стреми да прави нещата все по-добре. Аз съм на 43 г. и до сега се колебаех и поставях други неща с приоритет. Почти се бях отказал, но с промените в Кодекса за социално осигуряване ще се наложи да се работи още поне 12 г. до достигане на възраст за ранно пенсиониране. За това моят призив към всички е – не се колебайте, а се усъвършенствайте чрез качествено образование във Висшето училище по сигурност и икономика!

ВУСИ подава ръка на самотна майка с близнаци

Иванка Николова е родена в гр. Карлово. Завършва средно образование през 2000-та година в ПГ „Генерал Владимир Заимов”, гр. Сопот, специалност „Технологи и програми на системи с цифрово програмно устройство”. Живее и работи в с. Дъбене, където заедно с баща си развива малка фирма за изкупуване и преработка на билки. Майка е на близнаци, за които се грижи сама. Момчето и момичето са на 5 години и за тях Иванка казва, че са най-голямата й радост.
Иска да има висше образование, затова избира Висшето училище по сигурност и икономика, специалност „Счетоводство и контрол”. Заради нелекото й семейно положение и хъса за знания, който има, президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов удовлетвори молбата на Иванка Николова да учи с намалена такса по социалната програма на ВУЗ-а.

– Г-жо Николова, как разбрахте за Висшето училище по сигурност и икономика?
– За ВУСИ разбрах случайно от моя бивша съученичка, която учи във висшето училище. Тя ми разказа за модерната сграда, актуалните учебни програми и високата квалификация на преподавателите. Това ми беше достатъчно и в рамките на няколко дни подготвих всички необходими документи за записване. Искам да подчертая, че съм очарована от отношението и вниманието, което получих при регистрацията във ВУСИ. Не съм и предполагала, че отношението е толкова любезно и компетентно, очарована съм. Много се амбицирах, защото висшето училище предлага форми на обучение, което напълно отговарят на положението ми. Аз съм самотен родител и ми трябва време, за да се грижа за децата си.

– Защо избрахте „Счетоводство и контрол”?
– Избрах тази специалност, защото ще мога да се развивам в различни сфери. Счетоводната дейност е приложима почти навсякъде, което е голям плюс в избора на работа.

– Как реагира семейство Ви, когато разбра, че искате да учите?
– Семейството ми е голяма опора в живота и когато разбраха за намеренията ми – с радост ме подкрепиха! Децата са щастливи, че мама ще учи, макар все още да не осъзнават напълно какво означава това. За един родител, отдаден на децата си, главната цел е да им даде най-положителното от себе си. Старая се да бъда търпелива и отговорна с тях.

– На какво искате да ги научите?
– Най-съкровеното ми желание е да станат добри и сърдечни хора. Старая се да бъда до тях във всеки важен момент и вярвам, че ще успея.

– Какво ще кажете на тези, които се колебаят дали да имат висше образование?
– На хората, които се колебаят да учат или не висше образование, смело мога да кажа: Вярвайте в мечтите си и ги сбъдвайте! Човек трябва постоянно да се развива! Искам да изкажа благодарност и на президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. Георги Манолов за това, че прояви разбиране и ми даде възможност да получа качествено образование.

Сираци учат безплатно във ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от първите частни висши училища в страната, което прилага специална социална програма спрямо своите студенти. Ние предлагаме преференциално обучение на по-ниски социални такси за социалнослаби студенти срещу представени документи. Около 5 % от учащите се в момента студенти на ВУСИ ползват тази социална придобивка.
Водено от своята мисия и разбирания за ценността на висшето образование и необходимостта от него, както и заради осигуряване на по-широк достъп до информация и знания, ВУСИ предлага прием и напълно безплатно обучение на студенти – кръгли сираци, от домовете за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа. Към настоящия момент по тази част от социалната политика на ВУСИ се обучават общо 15 сираци от социални домове от цялата страна.
В изпълнение социалната програма и съобразно договора, сключен между ВУСИ и Министерството на вътрешните работи, от 2008 г. до момента във висшето училище безплатно са приети и се обучават и 3 деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг. ВУСИ осигурява и 75 % намаление на годишните такси за студенти, които са деца на служители на МВР със затруднени финансови възможности. Пълните отличници, които отговарят на посочените социални условия, се освобождават от такси за обучение.
Във ВУСИ има и социални облекчения за най-добрите студенти отличници. За отличен успех на тях им се отпускат стипендии от бюджета на вуза, с които се подпомагат.
Посочените социални предимства нямат аналог в частното висше образование в България, тъй като разходите за тях са изцяло от бюджета на ВУСИ, без да се разчита на допълнителни спонсорски или други финансови средства.
Социалната програма на Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив ще бъде разширена през следващата учебна година. Ръководството на ВУСИ има идея да създаде Национален център за безплатно обучение, изцяло за своя сметка. Благодарение на този център и на уникалната учебна база, която висшето училище притежава, като начало до 50 деца в неравностойно положение от домове от цялата страна ще се обучават във ВУСИ при различни преференциални условия, повечето от които напълно безплатно, т.е. изцяло за сметка на ВУСИ.