За първи път прием на студенти бакалаври в Центъра за дистанционно обучение на УНСС – Пловдив в учебната база на КИА-Пловдив

Jun 24, 2013

На 24 юни 2013 от 11 часа в Заседателната зала на Колежа по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, се състоя пресконференция на УНСС – София, във връзка със стартиране на пилотен проект за прием на бакалаври в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС – Пловдив, който понастоящем се помещава в сградата на КИА – Пловдив, на бул. „Кукленско шосе“ 13.

На пресконференцията присъстваха зам.-ректорът на УНСС – проф. д-р Веселка Павлова, директорът на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС – Пловдив, – проф. д-р Емилия Миланова, президентът на КИА – проф. д.п.н. Георги Манолов, както и много преподаватели и служители на КИА, представители на медиите и др.

От 1996 г. функционира Центърът за дистанционно обучение на УНСС – София. Досега в Регионалния център за дистанционно обучение в гр. Пловдив, създаден през 2010 г., се обучават студенти само в ОКС „магистър“. За учебната 2013/2014 г. РЦДО – Пловдив, за първи път ще приема студенти – бакалаври в дистанционна форма на обучение в атрактивните специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Публична администрация и регионално развитие“, само по документи, с оценка от матура. УНСС започва първоначално пилотен проект за дистанционно обучение в гр. Хасково, а по-късно и в гр. София. Според зам.-ректора на УНСС – проф. Павлова, на базата на перфектните договорни и колегиални отношения с КИА – Пловдив, ще стартира този пилотен проект за прием на 100 бакалаври и в Пловдив. През новата 2013/14 г. РЦДО – Пловдив, планира да приеме 60 студенти бакалаври в специалността „Финанси, счетоводство и контрол“ и 40 студенти бакалаври в специалността „Публична администрация и регионално развитие“, като ще се стреми да запълни образователната ниша в региона. Изключително ползотворно се оказва сътрудничеството на УНСС с КИА – Пловдив, на базата на договорните отношения за съвместно обучение в ОКС „магистър“. Според президента на Колежа – проф. Манолов, КИА има собствена пазарна ниша и двете учебни заведения в никакъв случай не се конкурират. Основният контингент млади хора, завършили „професионален бакалавър“ в КИА, се стремят да продължат образованието си в магистърските програми на УНСС – София. И двата вуза работят интензивно по реализирането на спечеления проект „Развитие на електронни форми в дистанционното обучение“.

Дистанционното обучение е модерна форма на образование, подходяща и предпочитана от работещите млади хора и от тези, които по други причини нямат възможност да посещават редовно учебни занятия. Предимства на дистанционната форма на обучение са: изключителната икономичност от гледна точка на време и средства; цената на учебниците, включена в таксата за обучение; равностойността на дистанционната форма спрямо редовната по отношение на учебните планове, броя на кредитите и издаваната диплома.