Зала на името на старши преподавател Любен Манолов бе тържествено открита с водосвет във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян. Академичната аудитория е изцяло обновена и оборудвана с лични дарения от неговия син проф. д.п.н. Георги Манолов – президент и собственик на Висшето училище по сигурност и икономика.

„Любен Манолов е един от основателите на Учителския институт в Смолян, чийто наследник днес е Филиалът на Пловдивския университет“. Ние високо ценим изключителния му принос към развитието на образователната институция“ – казва в специален поздравителен адрес ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов. Той изразява убедеността си, че ръководството и служителите на Филиала в Смолян ще поддържат паметта на старши преподавател Любен Манолов жива и ще продължат неговото благородно дело да обучават, възпитават и стимулират развитието на младите хора, от които зависи бъдещето на България.

Проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова – директор на Филиала на Пловдивския университет, отбелязва в благодарствено писмо до проф. д.п.н. Георги Манолов също, че със своя висок професионализъм и всеотдайност към студентите старши преподавател Любен Манолов ще остане завинаги в паметта на бъдещите поколения.

На тържествената церемония присъстваха кметът на община Смолян Николай Мелемов, преподаватели, възпитаници на филиала и общественици. Събитието бе уважено и подробно представено от всички медии в региона.